king solomon school

מיתוג ושפה חזותית לבית ספר האקדמאי king solomon.

עיצוב הלוגו משדר את ערכי המותג: רמה אקדמאית בין לאומית. מבוטא בטון ובצורניות הרווחת בעולם האקדמי האוניברסלי הבין-לאומי.

הבא: s.finance

הכל

קריאייטיב