ליס

לקוח:  בי"ח ליולדות ליס

מסר:  בי"ח ליולדות ליס

קונספט:  בי"ח ליולדות ליס

הבא:

קינג סלומון